bip - biluletyn informacji publicznej
Nasze dzieci » "Żabki"

Miesiąc STYCZEŃ 

 

Tematyka kompleksowa:

1. "W krainie baśni"

2. "Zimowe potrzeby ptaków"

3. „Zimowe zabawy”

4. „Rodzice rodziców”

Cele operacyjne – dziecko

 • zna zasady ustalone w przedszkolu, stara się je się przestrzegać
 • swobodnie posługuje się mową dla wyrażania swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych w codziennych sytuacjach
 • zna proste rymowanki, wiersze, piosenki z repertuaru dziecięcego, potrafi odtworzyć je z pamięci
 • dostrzega zależności między skutkiem a przyczyną
 • rozpoznaje i nazywa litery:s,n małą, wielką, drukowaną i pisaną
 • rozpoznaje i nazywa cyfrę: 7
 • dostrzega zmiany dokonujące się w przyrodzie
 • chętnie słucha muzyki, śpiewa znane piosenki
 • z radością uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych
 • chętnie bierze udział w organizowaniu przedstawień teatralnych podczas których wyraża siebie w roli aktora
 • chętnie uczestniczy w zabawach konstrukcyjno – technicznych
 • sygnalizuje potrzebę odpoczynku, kiedy jest zmęczone
 • zna zasady bezpieczeństwa, przestrzega ich
 • Przygotowuje się do uroczystości z okazji dnia babci i dziadka
 • Określa wysokość dźwięków
 • Rozpoznaje kierunek linii melodycznej
 • Wykonuje pracę plastyczną
 • Wykorzystuje w pracy technikę stemplowania oraz wycinanki
 • Maluje portrety babci i dziadka
 • Wykonuje formę przestrzenną – rakietę