bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog koordynator-dostepnosci
Nasze dzieci » "Żabki"

Tematyka i cele w grupie "ŻABKI" na miesiąc maj:

Tematyka kompleksowa:

 1. Jestem kulturalny
 2. Książka – mój przyjaciel
 3. Bajki, baśnie, legendy
 4. Rodzina razem się trzyma
 5. Ja i moi bliscy

 Cele operacyjne - dziecko:

·        rozumie i przestrzega zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosuje zwroty grzecznościowe, rozwiązuje konflikty, właściwe zachowuje się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówi o swoich potrzebach, spokojne oczekuje na swoją kolej;

·        nawiązuje właściwe relacje rówieśnicze w zabawie i sytuacjach codziennych - przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;

·        orientuje się w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

·        posługuje się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała- prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;

·        poznaje liczby 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

·        operuje liczebnikami porządkowymi;

·        potrafi ustawić przedmioty według wielkości, wysokości;

·        porusza się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;

·        rozwija swoje słownictwo  w zabawach słowotwórczych;

·        buduje zdania poprawne gramatycznie;

·        ćwiczy percepcję wzrokową poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);

·        ćwiczy percepcję słuchową poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie);

·        odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich;

·        dokonuje analizę i syntezę zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa);

·        różnicuje głoski „o”, „a”, „m”, „l”, „i”, „t”, „d”, „e”, „u”, „k”, „y”, „z”, „b”, „n”, „s”, „r”, „g”, „p”, „w”, „c”, „j”, „f”, „ł”, „h”; wyróżnia wskazaną głoskę w zależności od miejsca w wyrazie;

·        słucha i stosuje słowa, zwroty, piosenki w j. angielskim;

·        śpiewa piosenki, zapamiętuje krótkie rymowanki;

·        wykonuje prace plastyczne  z wykorzystaniem różnorodnych materiałów według instrukcji nauczyciela;

·        koduje na dywanie oraz na kartce papieru;

·        buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat  ilustracji i treści utworu literackiego;

·        układa zdania; przelicza wyrazy w zdaniu; przelicza sylaby w wyrazie;

·        przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność;

·        kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem;

·        reaguje na sygnały dźwiękowe i wzrokowe podczas zabaw przy piosence;

·        wykonuje prace plastyczną zgodnie z instrukcją;

·        kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem;

·        usprawnia pracę własnych narządów mowy.

___________________________________________

opracowanie: wychowawca grupy - Agata Niewalda 

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje