bip - biluletyn informacji publicznej
Nasze dzieci » "Żabki"

Miesiąc LISTOPAD 

Tematyka kompleksowa:

 1. Urządzenia elektryczne
 2. A deszcz pada i pada…
 3. Zdrowie naszym skarbem
 4. W naszej kopalni

Cele operacyjne – dziecko:

 1. interpretujemuzykęruchem
 2. rozpoznaje inazywa literę i: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 3. stosuje słowa: piwnica, parter, pierwsze(drugie, trzecie…) piętro, strych
 4. rysuje rodzinę na tlewłasnego domu
 5. liczy w zakresie sześciu
 6. rozpoznaje i nazywa figurę geometryczną– trójkąt, prostokąt
 7. dzieli słowana głoski
 8. wypowiada się na tematopowiadania
 9. wymienia sposoby oświetlania pomieszczeń dawniej iobecnie
 10. rozpoznaje inazywa literę t, d, k:małą i wielką, drukowaną i pisaną
 11. śpiewapiosenkę i bawi się przy niej
 12. wykonuje pracę przestrzennąwedługinstrukcji
 13. wykonujekoktajl mleczno-owocowy
 14. dostrzegacharakterystycznecechy przedmiotów
 15. rozpoznaje inazywa cyfry od1 do5
 16. ozdabia rysunek lampki według własnegopomysłu
 17. wymienia korzyści wynikająceze stosowania urządzeń elektrycznych wdomu
 18. wykonuje pelerynkę i ozdabiają według własnych pomysłów
 19. przeliczaelementy; prawidłowo posługuje się liczebnikami – głównymi i porządkowymi
 20. rozwiązujezagadki
 21. wyjaśnia, na czym polega krążeniewody wprzyrodzie
 22. rozpoznajezjawiska –parowania i skraplania wody
 23. rozumie potrzebę kontaktu z lekarzem w razie choroby
 24. uczestniczy wzabawach badawczych
 25. wie, że – tak jak dorośli –posiada swojeprawa
 26. tworzyzbiory i odejmuje na konkretach