bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog koordynator-dostepnosci
Nasze dzieci » "Żabki"

Tematyka i cele w grupie "ŻABKI" na miesiąc wrzesień:

Tematyka kompleksowa:

 1. W przedszkolu
 2. Nasze przedszkole
 3. Jestem bezpieczny
 4. Pomocna dłoń

 Cele operacyjne - dziecko:

 • organizuje i nazywa kąciki zainteresowań, wie jak z nich korzystać;
 • zna rówieśników z grupy;
 • rozumie i przestrzega zasady i normy społeczne obowiązujące w grupie
 • stosuje zwroty grzecznościowe,
 • właściwie zachowuje się w sytuacjach trudnych, kulturalnie wyraża swoje potrzeby;
 • nazywa swoje emocje, pozytywnie reaguje na nowe sytuacje i osoby;
 • nawiązuje właściwe relacje rówieśnicze w zabawie i sytuacjach codziennych;
 • przestrzega zasad zgodnej zabawy;
 • opowiada o sposobie spędzania wakacji;
 • rozpoznaje oznaczenia i charakterystyczne miejsca na mapie Polski i Europy;
 • poznaje porter jako dziedzinę sztuki oraz zasadę działania prostego aparatu fotograficznego;
 • poznaje zawody w swoim otoczeniu; poznaje pracowników przedszkola oraz pełnionych przez nich funkcji;
 • poznaje zawody służące bezpieczeństwu całego społeczeństwa – policjant, ratownik, strażak, medyk;
 • nazywa narzędzia i przybory codziennego użytku;
 • nabywa umiejętności orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych;
 • posługuje się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni;
 • bierze udział w zabawach ruchowych i muzycznych;
 • buduje zdania poprawnie gramatycznie;
 • odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich;
 • dokonuje analizy i syntezy zdania i wyrazu;
 • różnicuje głoski „o”, „a”, wskazuje daną głoski w zależności do miejsca w wyrazie;
 • śpiewa wybrane piosenki;
 • zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące w sali, na korytarzu, w toalecie;
 • zna zasady bezpieczeństwa na ulicy – wie jak poruszać się po chodniku, oraz jak przechodzić przez jezdnię;
 • zna wygląd i znaczenie sygnalizacji świetlnej oraz wybranych znaków drogowych;
 • poznaje numeru alarmowe (112, 999, 998, 997), wie jak wezwać pomoc;
 • wykonuje prace plastyczne zgodnie z instrukcją nauczyciela;
 • kontynuuje rytmy, zna nazwy oraz układy figur geometrycznych.

___________________________________________

opracowanie: wychowawca grupy - Agata Niewalda 

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje