bip - biluletyn informacji publicznej
Nasze dzieci » "Krasnoludki"

Miesiąc KWIECIEŃ

Tematyka kompleksowa:

  1. „Były sobie dinozaury”
  2. „Wiosna na wsi”
  3. „Ochrona przyrody”
  4. „W świecie teatru”

Cele operacyjne dziecko:

- odpowiada na pytania dotyczące opowiadania, wiersza;

- liczy w zakresie czterech;

- wykonuje prace plastyczne według instrukcji nauczyciela;

- śpiewa piosenkę „Bez ptaszków i bez żab”,

- składa w całość pocięty obrazek;

- nazywa dorosłe i młode zwierzęta hodowlane, oraz zna ich domy;

- zna znaczenie hodowli zwierząt dla ludzi;

- wypowiada się na temat dbania o środowisko wokół siebie;

- porusza się rytmicznie przy muzyce;

- wie, że śmieci należy segregować i wyrzucać do odpowiedniego pojemnika;

- ustala równoliczność zbiorów poprzez łączenie elementów w pary;

- samodzielnie wykonuje czynności obsługowe i higienicznie;