bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog koordynator-dostepnosci
Nasze dzieci » "Marynarze"

Tematyka i cele w grupie "Marynarze" na wrzesień:

 

 Tematyka kompleksowa: 

 1. Witaj przedszkole!
 2. W przedszkolu
 3. Nasze przedszkole
 4. Jestem bezpieczny
 5. Pomocna dłoń

Cele operacyjne – dziecko: 

 • wypowiada się na temat wakacji i emocji związanych z powrotem do przedszkola;
 • śpiewa i inscenizuje powitanki;
 • nazywa kolegów;
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych;
 • rozwiązuje zagadkę;
 • wybiera ilustracje obrazujące cechy przyjaciela;
 • wypowiada się na temat wakacji;
 • ogląda albumy, pamiątki, zdjęcia, widokówki przyniesione przez rówieśników do przedszkola
 • naśladuje poruszanie się zwierząt;
 • wykonuje ćwiczenia motoryki narządów mowy;
 • nazywa wakacyjne miejsca przedstawione na  zdjęciach/ilustracjach;
 • prowadzi obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym, poszukując ślimaków;
 • przelicza muszle, zabawki itp;
 • lepi muszle z plasteliny;
 • stosuje zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w sali przedszkolnej;
 • nazywa zabawki;
 • klasyfikuje zabawki według ich rodzaju;
 • określa, których zabawek jest mniej, a których więcej;
 • poprawnie odczytuje wskazany symbol, wykonuje do niego odpowiedni ruch;
 • układa rytm z zabawek według podanego wzoru;
 • bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje  ruchy, przestrzega zasad zabaw i gier ruchowych;
 • wypowiada się na temat wysłuchanej piosenki;
 • ilustruje piosenkę ruchem;
 • wyczuwa kształt, fakturę piłek ze pomocą dotyku;
 • rozpoznaje swój przedszkolny znaczek;
 • samodzielnie zakłada buty, pomaga innym w tej czynności;
 • mierzy odległość między różnymi przedmiotami w ogrodzie, licząc kroki;
 • rysuje, koloruje i wycina różne kształty na kartce;
 • rozpoznaje numer 112;
 • wypowiada się na temat pracy strażaka, policjanta i lekarza;
 • układa puzzle przedstawiające pojazdy specjalistyczne, współpracując z innymi dziećmi w zespole;
 • opisuje wygląd znaków drogowych, przyporządkowuje je do figur geometrycznych;
 • przechodzi przez ulicę  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
 • przelicza kolory świateł na sygnalizatorach dla pieszych i dla kierowców.

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje