bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog koordynator-dostepnosci
Nasze dzieci » "Marynarze"

Tematyka i cele w grupie "Marynarze" w kwietniu:

 

Tematyka kompleksowa:

 1. Święta, święta, biją dzwony.

 2. Wielkanoc.

 3. Tajemnice świata.

 4. Z kulturą za pan brat.

 

Cele operacyjne – dziecko:

 • słucha wiersza, odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące jego treści;

 • wymienia znane sobie tradycje wielkanocne;

 • wyszukuje w sali przedmioty o kształcie zbliżonym do jajka;

 • wspólnie z rówieśnikami wymyśla ilustrację ruchową do piosenki;

 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych;

 • zgodnie współpracuje z rówieśnikami w zabawie;

 • segreguje pisanki, biorąc pod uwagę ich kolor;

 • opisuje wygląda jajka na twardo i surowego jajka wybitego do miseczki;

 • wyjaśnia pojęcie „tradycja”;

 • koloruje obrazek – koszyk wielkanocny, wycina obrazek po linii, układa go na kartce i przykleja;

 • bawi się zgodnie z rówieśnikami na wyznaczonym terenie;

 • zna symbole związane z Wielkanocą;

 • tworzy dowolne prace plastyczne, korzystając ze zgromadzonych w kąciku plastycznym materiałów i przyborów;

 • wskazuje na obrazku: kurtynę, scenę, salę teatralną, aktora, rekwizyty;

 • zna symbole narodowe: godło, flaga, hymn;

 • zapamiętuje ułożenie figur geometrycznych, wskazuje zmianę w tym ułożeniu;

 • słucha piosenki i uczy się jej tekstu na pamięć;

 • tańczy taniec „Grozik” zgodnie z instrukcją nauczyciela;

 • wykonuje improwizację ruchową do fragmentu muzyki z „Jeziora Łabędziego”;

 • współpracuje w parze, na zmianę przyjmuje rolę animatora i marionetki;

 • wymienia elementy tworzące Układ Słoneczny (gwiazdy w tym Słońce, Księżyc, planety);

 • buduje układ słoneczny, wykorzystując ilustracje planet;

 • przelicza oczka na kostce;

 • rozwiązuje zagadki związane z kosmosem;

 • układa statek kosmiczny z kwadratów różnej wielkości;

 • odrysowuje i wycina koła, skleja je ze sobą według instrukcji nauczyciela.

 
 

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje