bip - biluletyn informacji publicznej
Nasze dzieci » "Smerfy"

Miesiąc LISTOPAD

 

Tematyka kompleksowa:

  1. „Domy i domki”
  2. „Urządzenia elektryczne”
  3. „A deszcz pada i pada….”
  4. „Dbamy o zdrowie”

DZIECKO:

  • dopasowuje zwierzęta do ich domów ;
  • posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3 ;
  • stosuje nazwy pokój, przedpokój , łazienka, kuchnia;
  • odpowiednio reaguje na przerwy w muzyce;
  • rozpoznaje i nazywa wybrane urządzenia elektryczne;
  • zna słowa i śpiewa piosenkę „Jesienna orkiestra ”;