bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog koordynator-dostepnosci
Nasze dzieci » "Pszczółki"

 

 Tematyka i cele w grupie "Pszczółki" w maju:

  

Tematyka kompleksowa:

 

 1. Muzyczne inspiracje.
 2. Bajki, baśnie, legendy.
 3. Rodzina razem się trzyma.
 4. Ja i moi bliscy.

 

Cele operacyjne:

Dziecko  -

 • Rozwija umiejętność wyrażania muzyki ruchem;
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty;
 • Uczestnicy w grupowym muzykowaniu;
 • Uwrażliwia się na wybrane elementy muzyki: tempo, rytm, dynamika;
 • Aktywnie słucha muzyki;
 • Zna wybrane pozycje z literatury dziecięcej;
 • Rozwija umiejętność wcielania się w role;
 • Odczuwa radość z obcowania ze światem literatury;
 • Utrwala znajomość kształtów i nazw figur geometrycznych;
 • Ćwiczy umiejętność zapamiętywania;
 • Wdraża się do skupiania się na wykonywanych czynnościach;
 • Poznaje zasady zachowania się w księgarni;
 • Rozwija umiejętność dostrzegania charakterystycznych cech wybranych budowli;
 • Nabywa umiejętność tworzenia budowli przestrzennych;
 • Nazywa członków bliższej i dalszej rodziny;
 • Odczuwa więź z członkami rodziny;
 • Kulturalnie wyraża siebie w kontaktach z rodziną;
 • Ćwiczy umiejętność wyrażania radości w mowie;
 • Nazywa i przelicza części ciała;
 • Ćwiczy umiejętność odzwierciedlania liczby elementów ciała;
 • Kształtuje świadomość siebie;
 • Doświadcza radości podczas zabaw ruchowych;
 • Doświadcza sytuacji muzycznoruchowych integrujących grupę ;
 • Przygotowuje prezent według instrukcji słownej;
 • Kształtuje poczucie estetyki;
 • Powtarza i utrwala nazwy dni tygodnia;
 • Ćwiczy wyrażanie myśli w formie prostego zdania;
 • Poznaje i ćwiczy zasady prowadzenia rozmowy;
 • Definiuje i dzieli elementów na zbiory;
 • Utrwala pojęcie zbiór;
 • Kształtuje umiejętność zachowywania umiaru w spożywaniu słodyczy;
 • Rytmicznie recytuje słowa;
 • Interpretuje piosenki za pomocą ruchu;
 • Wdraża się do aktywnego uczestniczenia we wszystkich zabawach przy muzyce;
 • Ćwiczy pamięć podczas pracy plastycznej;
 • Wyraża uczucia w różnych formach plastycznych;

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje