bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog koordynator-dostepnosci
Nasze dzieci » "Pszczółki"

 

 Tematyka i cele w grupie "Pszczółki" na wrzesień:

  

Tematyka kompleksowa:

 1. Poznajemy nasze przedszkole.
 2. W przedszkolu.
 3. Nasze przedszkole.
 4. Jestem bezpieczny.
 5. Pomocna dłoń.

Cele operacyjne:

Dziecko -

- zna imię swojej pani oraz kolegów i koleżanek w grupie;

- zna nazwę swojej grupy;

- rozpoznaje swój znaczek i określa co on przedstawia;

- zna zasady zachowania panujące w grupie „Pszczółki”;

- nazywa kąciki zainteresowań ; wie jak z nich korzystać;

- dobiera elementy zbioru ze względu na ich przeznaczenie;

- poznaje określenia na górze, na dole i rozwija umiejętność orientacji na kartce;

- wdraża się do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję;

- uczestniczy w zabawach ruchowych;

- uczestniczy w zajęciach muzycznych: śpiewa piosenki, poznaję instrument grzechotkę;

- posługuje się nazwami podstawowych kolorów;

- uczy się wykonywać czynności porządkowe w sali;

- rozumie i utrwala znaczenia pojęcia uprzejmość

- rozumie pojęcie para i buduje umiejętność odzwierciedlania go w różnych kontekstach zabawowych;

- poznaje zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię;

- nabywa wiedzę na temat niebezpieczeństw grożących w domu;

- poznaje pracę policjanta, utrwala numery alarmowe;

- poznaje zawód lekarza oraz strażaka;

- poznaje wygląd i znaczenie sygnalizatora świetlnego (rozpoznaje kolor czerwony i zielony);

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje