bip - biluletyn informacji publicznej rodo
Nasze dzieci » "Smerfy"

Miesiąc CZERWIEC

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Święto dzieci
 2. Moje podwórko
 3. Nadchodzą wakacje

CELE OPERACYJNE: dziecko

- zna i przestrzega zasad obowiązujących w grupie

- uważnie słucha tekstów czytanych przez nauczciela

- odpowiada na pytania i wypowiada się nt. wysłuchanego tekstu

- rozpoznaje zapis swojego imienia

- określa swoje cechy fizyczne: płeć (chłopiec – dziewczynka), wiek, kolor włosów

- ogląda siebie w lustrze

- próbuje nazywać emocje

- koloruje obrazki, doskonali poprawny chwyt kredki

- poznaje dzieci różnych narodowości w oparciu o ilustracje

- układa patyczki kolorowe wg podanego wzoru

- układa i opowiada historyjkę obrazkową (ustala kolejność zdarzeń)

- powtarza tekst wiersza i piosenki

- liczy w/g swoich umijętności

- segreguje zabawki wg ich rodzajów, porównuje ich liczebność

- panuje nad emocjami

- współdziała z grupą

- nazywa i gra na instrumentach

- ustala równoliczność zbiorów metodą łączenia w pary

- usprawnia swój aparat mowy (pracę narządów artykulacyjnych)

- śpiewa znane piosenki

- wskazuje obrazek niepasujący do pozostałych

- określa pogodę dla danej pory roku

- wycina nożyczkami

- poznaje cechy lata 

- nazywa środki lokomocji i klasyfikuje je wg sposobu poruszania się

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje