bip - biluletyn informacji publicznej rodo
Nasze dzieci » "Tęczowe Ludki"

Miesiąc CZERWIEC

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Taki sam, ale inny
 2. Na moim podwórku
 3. Nadchodzą wakacje
 4. Nadchodza wakacje

Cele operacyjne - dziecko:

 • Wypowiada się na temat dzieci/ludzi innych ras, określa miejsce ich zamieszkania, warunki w jakich żyją
 • Nabywa właściwego stosunku do ludzi niepełnosprawnych
 • Potrafi ułożyć kilkuzdaniową wypowiedź
 • Określa położenie przedmiotów w przestrzeni
 • Określa kierunki ruchu
 • Dodaje i odejmuje w zakresie: 5 (4latki), 10 (5latki)
 • Wie jak należy prawidłowo dbać o środowisko
 • Rozpoznaje i nazywa różne środki transportu
 • Zna zagrożenie wynikające z nadmiernego przebywania na słońcu
 • Przelicza w zakresie określonego zbioru - prawidłowo stosuje liczebniki główne
 • Przestrzega ustalonych zasad w grupie
 • Opowiada historyjkę przedstawioną na ilustracji
 • Zgodnie współdziała z innymi
 • Wypowiada się na dany temat
 • Sprawnie wykonuje ćwiczenia ruchowe
 • Odpowiada na pytania dotyczące utworu
 • Rozpoznaje swój zapis imienny
 • Reaguje odpowiednim ruchem na dźwięki
 • Śpiewa piosenki, tworzy akompaniament do znanych piosenek
 • Przestrzega zakazów dotyczących zagrożeń na wakacjach
 • Porusza się rytmicznie podczas zabaw muzycznych
 • Wykonuje ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe rozwijające aparat mowy
 • Wykonuje prace plastyczne zgodnie z instrukcją
 • Rysuje po śladzie

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje