bip - biluletyn informacji publicznej
Nasze dzieci » "Słoneczka"

Miesiąc LISTOPAD

Tematyka kompleksowa:

 1. Domy i domki
 2. Urządzenia elektryczne
 3. Pada deszcz
 4. Zdrowie naszym skarbem
 5. Co robimy w wolnym czasie?

Cele operacyjne: dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa literę i, t, d, k, l - małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • rozpoznaje i nazywa poznane litery
 • dzieli słowa na głoski
 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania
 • mówi wyraźnie
 • wykonuje dom z gazety, wykonuje wydzierankę, wykonuje prace z różnych materiałów, maluje z wykorzystaniem nowej techniki – mokre w mokrym
 • rozpoznaje i nazywa cyfry: 1, 2, 3, 4, 5
 • rozpoznaje i nazywa figurę geometryczną – trójkąt, prostokąt
 • obrysowuje figury, wycina je i układa obrazek
 • segreguje figury według kształtu i wielkości
 • wymienia nazwy domów zwierząt i oznaki późnej jesieni
 • określa, co pływa, a co tonie w wodzie
 • omawia krążenie wody w przyrodzie
 • wypowiada się na temat zdrowego odżywiania
 • wie, że – tak jak dorośli – posiada swoje prawa
 • łączy barwy – ciepłe i zimne – z odpowiednimi cechami charakteru
 • wie, na czym polega praca farmaceuty
 • tworzy akompaniament do piosenki
 • śpiewa piosenkę
 • wyklaskuje rytm piosenki
 • porusza się rytmicznie przy piosence