bip - biluletyn informacji publicznej
Nasze dzieci » "Słoneczka"

Miesiąc STYCZEŃ

Tematyka kompleksowa:

  1. W świecie baśni
  2. Pamiętajmy o zwierzętach
  3. Babcia i dziadek
  4. W karnawale same bale

 Cele operacyjne – dziecko:

- rozpoznaje i nazywa litery s, n, b
- utrwala poznane litery o, a, i, e, m, l, t, d, y, r, k
- rozwija sprawność fizyczną
- projektuje suknię balową Kopciuszka
- stosuje znaki większości, mniejszości i równości
- zna i wypowiada się na tematy różnych baśni
- śpiewa poznane piosenki
- wykonuje improwizację ruchową do podanego utworu muzycznego
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ogólnorozwojowych
- poznaje ptaki zimujące w Polsce
- porusza się rytmicznie przy piosence
- wykonuje pracę techniczną - karmnik dla ptaków
- określa, dlaczego dane elementy należą do jednego i do drugiego zbioru
- wypowiada się na temat zwierząt w zimie
- czyta wyrazy z poznanymi literami
- wypowiada się na zadany temat
- zna liczbę 7, liczy w zakresie siedmiu
- wykonuje prezenty dla babci i dziadka
- przeprowadza doświadczenie chemiczne
- wykonuje maski karnawałowe
- wie, co oznacza termin karnawał
- bawi się przy znanych utworach muzycznych
- odróżnia głośne dźwięki od cichych
- porównuje i określa długości wstążek
- zna i stosuje określenia „krótki – długi”, „krótszy – dłuższy”
- dzieli wyrazy na głoski, sylaby
- czyta proste teksty
- pisze litery, sylaby, wyrazy i proste zdania