bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog standardy-ochrony-maloletnich
O przedszkolu » O nas

HISTORIA PRZEDSZKOLA

Nasze Przedszkole powstało w lutym 1987 roku, jako Przedszkole nr 26 w Bytomiu - Radzionkowie przy ul. Śródmiejskiej 12b. Od lutego do czerwca w przedszkolu działały tylko dwie grupy. Wychowankowie byli zgrupowani w dwóch oddziałach wiekowych od 3 do 5 lat. A jak dalej potoczyła się historia naszej placówki przedstawiają poniższe daty:

 • 1 września 1987 roku w przedszkolu działają już cztery grupy wiekowe: 3-latki, 4-latki, 5-latki i 6-latki
 • w kolejnych latach szkolnych dzieci były zgrupowane w grupach mieszanych: 3-4 latki, 4-5 latki oraz dwie grupy 6-latków
 • pierwszym dyrektorem naszej placówki była Pani Barbara Dębek, która pełniła tę funkcję do roku 1997
 • od 1 stycznia 1998 roku po przejściu na emeryturę przez Panią Dębek, funkcję dyrektora obejmuje Pani Ilona Tomczyk, którą pełni do dnia dzisiejszego
 • od 1 stycznia 1998 roku nasza placówka nosi nazwę Przedszkola nr 2 w Radzionkowie (w tym dniu Radzionków, który od 1975 roku był dzielnicą Bytomia, uzyskał prawa miejskie) kolejna zmiana, która nastąpiła w naszej placówce to zmiana nazwy ulicy z Śródmiejskiej, na Plac Jana Pawła II
 • od roku szkolnego 2004/2005 na terenie placówki działało 5 oddziałów przedszkolnych
 • od roku szkolnego 2013/2014 działało 6 grup przedszkolnych
 • od roku 2017/2018 w przedszkolu działa 10 oddziałów przedszkolnych,
 • od roku 2021/2022 działa 13 oddziałów przedszkolnych
 • do przedszkola uczęszczaja obecnie dzieci od 3 do 6 lat

PRZEDSZKOLE DZISIAJ

 • Przedszkole jest czynne od godziny 6:00 do 16:00
 • Przedszkole mieści się w dwóch siedzibach zlokalizowanych: przy placu Jana Pawła II 6 oraz przy ulicy ks. Knosały 16 (budynek SP nr 1)
 • Organem prowadzącym naszą placówkę jest Gmina Radzionków, natomiast organem sprawującym nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • Dyrektorem przedszkola jest mgr Ilona Tomczyk, nauczyciel dyplomowany
 • Zastępcą dyrektora jest mgr Agnieszka Furman, nauczciel dyplomowany
 • Na terenie placówki pracują: nauczyciele-wychowawcy poszczególnych grup wiekowych, nauczciel katecheta, nauczciele języka angielskiego, nauczciele spacjaliści (terapeta pedagogiczny, logopeda, oligofrenopedagog) oraz pracownicy administracyjno - obsługowi
 • Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w warsztatach, kursach, studiach wyższych i studiach podyplomowych
 • Z przedszkola korzysta 265 dzieci
 • Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe: duże, funkcjonalnie sale zabaw i zajęć dla dzieci, sale zajęć indywidualnych oraz 2 place zabaw
 • Przedszkole dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych, sprzętem audiowizualnym wykorzystywanym w codziennej pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej
 • Nasze działania zmierzają w kierunku jej ciągłego wzbogacania i doskonalenia

ROK SZKOLNY 2023/2024

W obecnym roku szkolnym do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 lat, do 13 grup wiekowych. Od 1 września nasze grupy to:

 • 3-latki „Krasnoludki”
 • 3-latki „Pszczółki”
 • 3,4-latki „Gromadka Puchatka"
 • 4-latki „Marynarze” 
 • 4,5-latki "Tęczowe Ludki” 
 • 5-latki "Jagódki"

W/w oddziały funkcjonują w budynku przy placu Jana Pawła II/6

 • 5-latki "Motylki"
 • 5-latki "Żabki"
 • 5-latki "Biedronki"
 • 6-latki "Słoneczka"
 • 6-latki "Myszki"
 • 6-latki "Stokrotki"
 • 6-latki "Chmurki"

W/w grupy funkcjonują w budynku przy ul. ks. Knosały 16 (budynek SP nr 1)

W trakcie codziennych zajęć, zgodnie z Podstawą Wychowania Przedszkolnego oraz Programem edukacji przedszkolnej "Nasze Przedszkole",rozbudzamy i rozwijamy u dzieci aktywność:

 • Społeczną
 • Językową
 • Słowną
 • Literacką
 • W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania
 • W zakresie przygotowania do nauki z języka angielskiego
 • Poznawczą
 • Matematyczną
 • Przyrodniczą
 • Artystyczną, a w tym: muzyczną, plastyczną, teatralną,
 • Techniczną
 • Zdrowotną
 • Ruchową

W czasie zajęć dodatkowych dzieci mogą korzystać z:

 • Katechezy
 • „Kształcenia specjalnego”, „Wczesnego wspomagania rozwoju”, w zakres których wchodzą zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Prowadzi się zajęcia zespołowe i indywidualne

Przedszkole stara się być otwarte na środowisko, w którym funkcjonuje. Bierze udział w przeglądach i konkursach organizowanych na terenie gminy i poza nią. Dużą wagę przywiązujemy do współpracy z:

 • Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną
 • Centrum Kultury „Karolinka”
 • Przedszkolami, Szkołami Podstawowymi oraz LO im "Powstańców Śląskich" w Radzionkowie
 • Biblioteką
 • Urzędem Miasta
 • prasą lokalną
 • portalami edukacyjnymi
 • oraz innymi placówkami oświatowymi i instytucjami na terenie naszego miasta

Przedszkola stara się zaspokajać wszystkie potrzeby dzieci. Zarówno te podstawowe: opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne, a także i te związane z rozrywką. W związku z tym organizujemy na terenie przedszkola (obecnie uzależnione od sytuacji pandemicznej)

 • Zajęcia otwarte dla rodziców
 • Przedstawienia, np. „Pasowanie na Przedszkolaka”, Jasełka, ekologiczne
 • Bale przebierańców
 • Piknik rodzinny w ogrodzie przedszkolnym
 • Wycieczki dla dzieci
 • Inne uroczystości z okazji świąt rodzinnych jak: Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny, Dzień Dziecka

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje