bip - biluletyn informacji publicznej
O przedszkolu » O nas

Nasze Przedszkole powstało w lutym 1987 roku, jako Przedszkole nr 26 w Bytomiu - Radzionkowie przy ul. Śródmiejskiej 12b. Od lutego do czerwca w przedszkolu działały tylko dwie grupy. Wychowankowie byli zgrupowani w dwóch oddziałach wiekowych od 3 do 5 lat. A jak dalej potoczyła się historia naszej placówki przedstawiają poniższe daty:

 • 1 września 1987 roku w przedszkolu działają już cztery grupy wiekowe: 3-latki, 4-latki, 5-latki i 6-latki
 • w kolejnych latach szkolnych dzieci były zgrupowane w grupach mieszanych: 3-4 latki, 4-5 latki oraz dwie grupy 6-latków
 • pierwszym dyrektorem naszej placówki była Pani Barbara Dębek, która pełniła tę funkcję do roku 1997
 • od 1 stycznia 1998 roku po przejściu na emeryturę przez Panią Dębek, funkcję dyrektora obejmuje Pani Ilona Tomczyk, którą pełni do dnia dzisiejszego
 • od 1 stycznia 1998 roku nasza placówka nosi nazwę Przedszkola nr 2 w Radzionkowie (w tym dniu Radzionków, który od 1975 roku był dzielnicą Bytomia, uzyskał prawa miejskie) kolejna zmiana, która nastąpiła w naszej placówce to zmiana nazwy ulicy z Śródmiejskiej, na Plac Jana Pawła II
 • od roku szkolnego 2004/2005 na terenie placówki działało 5 oddziałów przedszkolnych
 • od roku szkolnego 2013/2014 działało 6 grup przedszkolnych
 • od roku 2017/2018 w przedszkolu działa 10 oddziałów przedszkolnych
 • do przedszkola uczęszczaja obecnie dzieci od 2,5 do 6 lat

 • Przedszkole jest czynne od godziny 6:00 do 16:00
 • Przedszkole mieści się w dwóch siedzibach zlokalizowanych: przy placu Jana Pawła II 6 oraz przy ulicy ks. Knosały 16 (budynek SP nr 1)
 • Organem prowadzącym naszą placówkę jest Gmina Radzionków, natomiast organem sprawującym nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • Dyrektorem przedszkola jest mgr Ilona Tomczyk, nauczyciel dyplomowany
 • Zastępcą dyrektora jest mgr Agnieszka Furman, nauczciel mianowany
 • Na terenie placówki pracuje 17 nauczycieli-wychowawców posczególnych grup wiekowych, nauczciel katecheta, nauczciele języka angielskiego oraz logopeda, a także 18 pracowników administracyjno - obsługowych
 • Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w warsztatach, kursach, studiach wyższych i studiach podyplomowych
 • Z przedszkola korzysta 200 dzieci
 • Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe: duże, funkcjonalnie sale zabaw i zajęć dla dzieci, oraz duży plac zabaw
 • Przedszkole dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych, sprzętem audiowizualnym wykorzystywanym w codziennej pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej
 • Nasze działania zmierzają w kierunku jej ciągłego wzbogacania i doskonalenia

  

W obecnym roku szkolnym do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 lat, do 10 grup wiekowych. Od 1 września nasze grupy to:

 • 2,5/3 latki „Krasnoludki” - wych. mgr Agata Niewalda, nauczyciel kontraktowy
 • 3-latki „Smerfy” - wych. mgr Alicja Jańdziol, nauczyciel kontraktowy
 • 4-latki "Jagódki" - wych. Karolina Włodarczyk, licencjat, nauczyciel stażysta
 • 4-latki "Gromadka Puchatka” - wych. Magdalena Wilczek, licencjat, nauczyciel kontraktowy 
 • 5-latki „Tęczowe Ludki” - wych. mgr Patrycja Cichy, nauczyciel kontraktowy
 • 5-latki „Marynarze” - wych. mgr Gabriela Wójcik, nauczyciel dyplomowany
 • logopeda - mgr Monika Dyszy, nauczyciel dyplomowany
 • katecheta - mgr Justyna Jenszczok, nauczciel kontraktowy
 • język angielski - mgr Katarzyna Pyszkowska, nauczyciel stażysta
 • nauczyciele współpracujący w powyższych grupach: Agata Felusz, licencjat, nauczyciel kontraktowy oraz Monika Grabinska, nauczyciel stażysta

W/w oddziały funkcjonują w budynku przy placu Jana Pawła II/6

 • 6-latki „Słoneczka” – wych. mgr Celina Kozioł, nauczyciel dyplomowany
 • 6-latki "Motylki" - wych. mgr Karolina Puchała, nauczyciel kontraktowy
 • 6-latki "Biedronki" - wych. mgr Anna Kandora, nauczyciel kontraktowy
 • 5-latki "Żabki" - wych. Ewa Konopka, licencjat, nauczyciel dyplomowany
 • logopeda - mgr Monika Dyszy, nauczyciel dyplomowany
 • katecheta - mgr Justyna Jenszczok, nauczciel kontraktowy
 • język angielski - mgr Magdalena Krzyżanowska, nauczyciel kontraktowy 
 • nauczyciel współpracujący w powyższych grupach: Monika Grabinska, nauczyciel stażysta

W/w grupy funkcjonują w budynku przy ul. ks. Knosały 16 (budynek SP nr 1)

 W trakcie codziennych zajęć, zgodnie z Podstawą Wychowania Przedszkolnego oraz Programem edukacji przedszkolnej "Nasze Przedszkole",rozbudzamy i rozwijamy u dzieci aktywność:

 • Społeczną
 • Językową
 • Słowną
 • Literacką
 • W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania
 • W zakresie przygotowania do nauki z języka angielskiego
 • Poznawczą
 • Matematyczną
 • Przyrodniczą
 • Artystyczną, a w tym: muzyczną, plastyczną, teatralną,
 • Techniczną
 • Zdrowotną
 • Ruchową

W czasie zajęć dodatkowych dzieci mogą korzystać z:

 • Katechezy
 • „Kształcenia specjalnego”, „Wczesnego wspomagania rozwoju”, w zakres których wchodzą zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Prowadzi się zajęcia zespołowe i indywidualne

Przedszkole stara się być otwarte na środowisko, w którym funkcjonuje. Bierze udział w przeglądach i konkursach organizowanych na terenie gminy i poza nią. Dużą wagę przywiązujemy do współpracy z:

 • Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną
 • Centrum Kultury „Karolinka”,
 • Przedszkolami, Szkołami Podstawowymi oraz LO im "Powstańców Śląskich" w Radzionkowie
 • Biblioteką
 • prasą lokalną
 • portalami edukacyjnymi
 • oraz innymi placówkami oświatowymi

Przedszkola stara się zaspokajać wszystkie potrzeby dzieci. Zarówno te podstawowe: opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne, a także i te związane z rozrywką. W związku z tym organizujemy na terenie przedszkola:

 • Zajęcia otwarte dla rodziców
 • Przedstawienia, np. „Pasowanie na Przedszkolaka”, Jasełka, ekologiczne
 • Bale przebierańców
 • Piknik rodzinny w ogrodzie przedszkolnym
 • Wycieczki dla dzieci
 • Noc Śpiocha
 • Wycieczki dla absolwentów wraz z rodzicami
 • Inne uroczystości z okazji świąt rodzinnych jak: Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny, Dzień Dziecka