bip - biluletyn informacji publicznej
O przedszkolu » Ramowy rokład dnia w roku szk. 2017/2018


6:00- 8:00

Schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami, Swobodna aktywność dziecka. Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi, którym udzielana jest pomoc psychologiczno -pedagogiczna


8:00 – 9:00
Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami. Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi, którym udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Ćwiczenia poranne połączone z ćwiczeniami z elementami wad postawy, zabawy ruchowe z wykorzystaniem muzyki, instrumentów perkusyjnych. Czynności higieniczno – porządkowe - Śniadanie


9:00 – 10:30 (grupy starsze) / 9:00-10:00 (grupy młodsze)

Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo-estetycznej i zdrowotnej, języka angielskiego, zajęć rytmiki i zajęć ruchowych z elementami wad postawy oraz z nieodpłatnych zajęć dodatkowych – katechezy:
1) Zajęcie dydaktyczne kierowane przez nauczyciela wg tygodniowego rozkładu zajęć. Zabawa ruchowa
2) Zajęcie dydaktyczne kierowane przez nauczyciela wg tygodniowego rozkładu zajęć (dotyczy gr. 5-6-letnich). Zabawa ruchowa
3) Zajęcie z języka angielskiego (3-4-5-6-latki) – dwa razy w tygodniu


10:30 – 11:30 (grupy starsze) / 10:00-11:00 (grupy młodsze)

Pobyt dziecka na świeżym powietrzu:spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym


11:30 – 12:30 (grupy starsze) / 11:00-12:00 (grupy młodsze)

Zabawy tematyczne w kącikach zabaw.
Zabawy konstrukcyjne i dydaktyczne.
Przygotowanie do obiadu, czynności organizacyjne i porządkowe - obiad


12:30 – 13:00 (grupy starsze)/ 12:00-13:00 (grupy młodsze)

Rozchodzenie się dzieci (dopołudniowych).
Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami.
Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi, którym udzielana jest pomoc psychologiczno –pedagogiczna.

13:00 – 14:00
Odpoczynek dziecka, pobyt dziecka na powietrzu, zabawy i ćwiczenia w grupach uwzględniające zainteresowania dzieci w wybranych obszarach, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe. Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi, którym udzielana jest pomoc psychologiczno –pedagogiczna.


14:00 – 14:30

Zabiegi higieniczno – porządkowe - Podwieczorek. 


14:30 – 16:00
Spotkanie z bajką, zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, wiadomości i umiejętności, gry towarzyskie, zabawy w kącikach zainteresowań, prace użyteczno – porządkowe w sali, kontakty indywidualne z rodzicami.