bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog standardy-ochrony-maloletnich
O przedszkolu » Ramowy rozkład dnia w roku szk. 2023/2024


6:00- 8:00

Schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami
Swobodna aktywność dziecka
Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi, którym udzielana jest pomoc psychologiczno -pedagogiczna

 
8:00 – 9:00
Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami
Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi, którym udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna
Ćwiczenia poranne połączone z ćwiczeniami z elementami wad postawy, zabawy ruchowe z wykorzystaniem muzyki, instrumentów perkusyjnych
Czynności higieniczno – porządkowe. Śniadanie


9:00 – 10:30 (grupy starsze) / 9:00-10:00 (grupy młodsze)

Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo-estetycznej i zdrowotnej, języka angielskiego, zajęć rytmiki i zajęć ruchowych z elementami wad postawy oraz z nieodpłatnych zajęć dodatkowych – katechezy w gr. 5-6 letnich:
1) Zajęcie dydaktyczne kierowane przez nauczyciela wg tygodniowego rozkładu zajęć. Zabawa ruchowa
2) Zajęcie dydaktyczne kierowane przez nauczyciela wg tygodniowego rozkładu zajęć (dotyczy gr. 5-6-letnich). Zabawa ruchowa
3) Zajęcie z języka angielskiego (3-4-5-6-latki) – dwa razy w tygodniu


10:30 – 11:30 (grupy starsze) / 10:00-11:00 (grupy młodsze)

Pobyt dziecka na powietrzu: spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym


11:30 – 12:30 (grupy starsze) / 11:00-12:00 (grupy młodsze)

Zabawy tematyczne w kącikach zabaw.
Zabawy konstrukcyjne i dydaktyczne.
Przygotowanie do obiadu, czynności organizacyjne i porządkowe, obiad.


12:30 – 13:00 (grupy starsze)/ 12:00-13:00 (grupy młodsze)

Rozchodzenie się dzieci (dopołudniowych).
Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami.
Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi, którym udzielana jest pomoc psychologiczno –pedagogiczna.

13:00 – 14:00
Odpoczynek dziecka, pobyt dziecka na powietrzu, zabawy i ćwiczenia w grupach uwzględniające zainteresowania dzieci w wybranych obszarach, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe. Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi, którym udzielana jest pomoc psychologiczno –pedagogiczna.


14:00 – 14:30

Zabiegi higieniczno – porządkowe, podwieczorek. 


14:30 – 16:00
Spotkanie z bajką, zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, wiadomości i umiejętności, gry towarzyskie, zabawy w kącikach zainteresowań, prace użyteczno – porządkowe w sali, kontakty indywidualne z rodzicami.

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
  2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
  3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
  4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
  5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
  8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
  9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje