bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog standardy-ochrony-maloletnich
O przedszkolu » Dokumenty placówki

Praca Przedszkola przebiega w oparciu o Statut, który określa:

 • nazwę przedszkola,
 • cele,
 • zadania
 • organy przedszkola

Podstawa Wychowania Przedszkolnego, która:

 • zawiera zadania przedszkola
 • określa, jakie dzieci nie obejmuje przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
 • określa osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego w zakresie obszaru: 
 1. rozwoju fizycznego
 2. rozwoju emocjonalnego
 3. rozwoju społecznego
 4. rozwoju poznawczego
 • określa warunki i sposób realizacji zadań

___________________________________________________

Roczny plan pracy
Praca przedszkola opiera się na rocznym planie pracy wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczej z zadaniem kierunkowym:

"CAŁE PRZEDSZKOLE CZYTA Z DZIEĆMI, CZYLI KSIĄŻKA BAWI I UCZY"

___________________________________________________

Przedszkolny Zestaw Programów obowiązujących na terenie placówki

 • Program wychowania przedszkolnego: „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”. Autorka: Jolanta Wasilewska; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-02-18275
 • Programy do katechezy:
  - 5 latek „Kochamy dobrego Boga”; red. ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak; Nr programu:AZ-0-01/10;
  - 6 latek „Tak dla Jezusa”; red. ks. dr Karol Zegan; AZ-0-01/20 Kielce 2020

__________________________________________________________

Wnioski z prowadzonego nadzoru na rok szkolny 2022/2023:

 1. Diagnozowanie sytuacji niebezpiecznych i przeprowadzenie instruktażu odpowiednich zachowań w sytuacjach zagrożenia i bezpieczeństwa dzieci i pracowników przedszkola.
 2. Dalsze wzbogacanie bazy przedszkola celem tworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju dziecka.
 3. Rozpoznawanie środowiska rodzinnego dziecka, ich potrzeb i oczekiwań celem podejmowania odpowiednich działań z instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci np. OPS, CPR, PPP i inne.
 4. Wykorzystywanie przez nauczycieli w swojej pracy zasobów cyfrowych, e-pomocy, platform internetowych, technologii informacyjno-komunikacyjnych celem uatrakcyjnienia aktywności dzieci, w tym również zdalnym nauczaniu, nauczaniu hybrydowym w czasie zawieszenia zajęć przedszkolnych związanych z pandemią. Dostosowanie działań do możliwości i zainteresowań dzieci oraz oczekiwań rodziców do panujących warunków pandemii.
 5. Systematyczna realizacja podstawy programowej, programu wychowania w przedszkolu wraz z przyjętymi do realizacji projektami edukacyjnymi, innowacjami, rocznego planu pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwijanie kompetencji kluczowych.
 6. Pozyskiwanie pomocy rodziców w pracach przedszkola. Kontynuowanie współpracy rodzicami i środowiskiem lokalnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na promowanie wizerunku przedszkola. Kontynuowanie dotychczasowej współpracy online z rodzicami.
 7. Dalsze podwyższanie swoich kwalifikacji i korzystanie ze szkoleń zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Wzbogacenie oferty placówki o umiejętności zdobyte podczas szkoleń i warsztatów.
 8. Wykorzystywanie wyników kontroli do podwyższania jakości pracy przedszkola.
 9. Stymulowanie i wspieranie rozwoju dzieci w każdej sferze (fizycznej, emocjonalno-społecznej, poznawczej), poprzez ciągłą i systematyczną obserwację pedagogiczną, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ich predyspozycji; uzdolnień, zainteresowań, trudności edukacyjnych prowadząc zindywidualizowane zajęcia i badając efekty swojej pracy.

 

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje