bip - biluletyn informacji publicznej rodo
O przedszkolu » Dokumenty placówki

Praca Przedszkola przebiega w oparciu o Statut, który określa:

 • nazwę przedszkola,
 • cele,
 • zadania
 • organy przedszkola

Podstawa Wychowania Przedszkolnego, która:

 • zawiera zadania przedszkola
 • określa, jakie dzieci nie obejmuje przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
 • określa osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego w zakresie obszaru: 
 1. rozwoju fizycznego
 2. rozwoju emocjonalnego
 3. rozwoju społecznego
 4. rozwoju poznawczego
 • określa warunki i sposób realizacji zadań 

Zbiór procedur dotyczących bezpieczeństwa (wkrótce zostanie zapisany na stronie naszego przeszkola)

Roczny plan pracy
Praca przedszkola opiera się na rocznym planie pracy wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczej z zadaniem kierunkowym.

Przedszkolny Zestaw Programów obowiązujących na terenie placówki

 • Program Edukacji Przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci pt.: „Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewska, W. Żaba- Żabńska. Wydawnictwo MAC. NR ISBN 978-8108-113-9
 • Program do katechezy: „Kochamy dobrego Boga” nr AZ-0-01/10 oraz „W radości dzieci Bożych” nr AZ-0-04/3

Nowatorstwo w przedszkolu - Innowacja przyjęta do realizacji przez Radę Pedagogiczną:

 „Matematyka Królową Nauk - My z Niebieskim Misiem nią się bawimy
i do innych nauk też zajrzymy”.

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje