bip - biluletyn informacji publicznej
O przedszkolu » Dokumenty placówki

Praca Przedszkola przebiega w oparciu o Statut, który określa:

 • nazwę przedszkola,
 • cele,
 • zadania
 • organy przedszkola

Podstawa Wychowania Przedszkolnego, która:

 • zawiera zadania przedszkola
 • określa, jakie dzieci nie obejmuje przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
 • określa osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego w zakresie obszaru: 
 1. rozwoju fizycznego
 2. rozwoju emocjonalnego
 3. rozwoju społecznego
 4. rozwoju poznawczego
 • określa warunki i sposób realizacji zadań 

Zbiór procedur dotyczących bezpieczeństwa (wkrótce zostanie zapisany na stronie naszego przeszkola)

Roczny plan pracy
Praca przedszkola opiera się na rocznym planie pracy wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczej z zadaniem kierunkowym, które w roku szkolnym 2017/2018 jest następujące:

 „Magiczny i pożyteczny świat baśni i bajek”

  Przedszkolny Zestaw Programów obowiązujących na terenie placówki

 • Program Edukacji Przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci pt.: „Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewska, W. Żaba- Żabńska. Wydawnictwo MAC. NR ISBN 978-8108-113-9
 • Program do katechezy: „Kochamy dobrego Boga” nr AZ-0-01/10 oraz „W radości dzieci Bożych” nr AZ-0-04/3

Nowatorstwo w przedszkolu - Innowacja przyjęta do realizacji przez Radę Pedagogiczną:

 „Matematyka Królową Nauk - My z Niebieskim Misiem nią się bawimy
i do innych nauk też zajrzymy”.