bip - biluletyn informacji publicznej rodo
O przedszkolu » Oferta edukacyjna

 Stałe cykliczne uroczystości, imprezy oraz zajęcia
w "Przedszkolu pod Topolą" w roku szkolnym 2018/2019:

 JESIEŃ 2018/2019

 • Pasowanie na Przedszkolaka - październik 2018r.
 • Zajęcia otwarte dla rodziców - wrzesień/październik 2018r.
 • Barbórka w przedszkolu - listopad/grudzień 2018r.

ZIMA 2018/2019

 • Spotkanie z Mikołajem - grudzień 2018r. 
 • Wigilia w przedszkolu - grudzień 2018r.
 • Spotkania wigiljne z rodzicami w poszczególnych grupach wiekowych - grudzień 2018r.
 • Dzień Babci i Dziadka - styczeń 2019r. 
 • Bal przebierańców - styczeń /luty 2019 r.

WIOSNA - LATO 2018/2019

 • Obchody I-go Dnia Wiosny - marzec 2019r.
 • Zajęcia otwarte dla rodziców - kwiecień/maj 2019 r.
 • Wycieczka dla wszystkich przedszkolaków - maj/czerwiec 2019r. 
 • Wycieczka dla absolwentów z rodzicami - maj/czerwiec 2019 r.
 • Święto Rodziny - piknik w ogrodzie przedszkolnym - czerwiec 2019r.
 • Pożegnanie starszaków - czerwiec 2019r.

__________________________________________________________________

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019

Katecheza
Zajęcia są nieodpłatne. Dzieci biorą w nich udział za zgodą rodziców. Odbywają się one dwa razy w tygodniu.

 

Zajęcia taneczne

Zajęcia sa nieodpłatne i odbywają sie raz w tygodniu w każdej grupie.

Zajęcie w ramach pomocy psychologicznej
Zajęcia powyższe prowadzi się z dziećmi, które posiadają opinię z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. W czasie tychże zajęć nauczyciele zgodnie z zaleceniami zespołu orzekającego z Poradni Pedagogicznej pracują z dzieckiem min. nad: 

 • usprawnianiem, korygowaniem i kompensowaniem zaburzonych funkcji dziecka oraz wspomaganiem rozwoju jego zdolności i zainteresowań
 • rozbudzaniem zainteresowań poznawczych
 • kształtowaniem umiejętności umożliwiających zdobywanie wiedzy takich jak słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie, liczenie, obserwowanie, odtwarzanie
 • uwrażliwianiem na piękno przyrody
 • stymulowaniem i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych
 • doskonaleniem umiejętności grafomotorycznych oraz sprawności fizycznej
 • wyrabianiem motywacji do przezwyciężania trudności poprzez nagradzanie najmniejszych sukcesów
 • doskonaleniem mowy

Zajęcia w ramach pomocy psychologicznej obejmują:

 • zajęcia wczesnego wspomagania
 • terapię logopedyczną
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia rewalidacyjne

Zajęcie w ramach programów i projektów edukacyjnych

Zajęcia w ramach poniższych programów i projektów prowadzą nauczyciele przedszkola w poszczególnych grupach wiekowych:

 1. Innowacja pedagogiczna: "My z Niebieskim Misiem się pobawimy i do innych nauk zajrzymy”
 2. Legendy Polskie. Wdrażanie do wychowania patriotycznego
 3. Bohater tygodnia
 4. Tuputan
 5. Kodowanie na dywanie
 6. Program wczesnej nauki czytania dla dzieci metodą J. Majchrzak
 7. Program aktywności ruchowej: „Więcej ruchu dla maluchów”
 8. Elementy programu Przyjaciele Zippiego
 9. Poranek patriotyczny
 10. Klub zdrowego przedszkolaka

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje