bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog standardy-ochrony-maloletnich
O przedszkolu » Oferta edukacyjna

 Propozycja uroczystości, imprez oraz zajęć otwartych
w "Przedszkolu pod Topolą" w roku szkolnym 2022/2023

Kalendarz uroczystości oraz zajęcia otwarte w obecnym roku szkolnym
będą uzależnione od sytuacji epidemiologicznej w naszym regionie

 JESIEŃ 2022/2023

 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Piknik Integracyjny
 • Dzień Ziemniaka

ZIMA 2022/2023

 • Barbórka w przedszkolu
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Wigilia w przedszkolu
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal przebierańców

 

 WIOSNA - LATO 2022/2023

 • Obchody I-go Dnia Wiosny
 • Święto Rodziny
 • Pożegnanie przedszkola, połączone z "wyrzucaniem"starszaków

__________________________________________________________________

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2022/2023

Katecheza
Zajęcia są nieodpłatne. Dzieci biorą w nich udział za zgodą rodziców. Odbywają się one dwa razy w tygodniu w grupach 5-6 letnich

Zajęcie w ramach pomocy psychologicznej
Zajęcia powyższe prowadzi się z dziećmi, które posiadają orzeczenie lub opinię z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. W czasie tychże zajęć nauczyciele zgodnie z zaleceniami zespołu orzekającego z Poradni Pedagogicznej pracują z dzieckiem min. nad: 

 • usprawnianiem, korygowaniem i kompensowaniem zaburzonych funkcji dziecka oraz wspomaganiem rozwoju jego zdolności i zainteresowań
 • rozbudzaniem zainteresowań poznawczych
 • kształtowaniem umiejętności umożliwiających zdobywanie wiedzy takich jak słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie, liczenie, obserwowanie, odtwarzanie
 • uwrażliwianiem na piękno przyrody
 • stymulowaniem i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych
 • doskonaleniem umiejętności grafomotorycznych oraz sprawności fizycznej
 • wyrabianiem motywacji do przezwyciężania trudności poprzez nagradzanie najmniejszych sukcesów
 • doskonaleniem mowy

Zajęcie w ramach innowacji i projektów edukacyjnych

Zajęcia w ramach poniższych programów i projektów prowadzą nauczyciele przedszkola w poszczególnych grupach wiekowych.

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje