bip - biluletyn informacji publicznej
O przedszkolu » Oferta edukacyjna

 Stałe cykliczne uroczystości, imprezy oraz zajęcia
w "Przedszkolu pod Topolą" w roku szkolnym 2017/2018:

 JESIEŃ 2017/2018

 • Pasowanie na Przedszkolaka - październik 2017r.
 • Zajęcia otwarte dla rodziców - wrzesień/październik 2017r.
 • Barbórka w przedszkolu - listopad/grudzień 2017r.

ZIMA 2076/2018

 • Spotkanie z Mikołajem - grudzień 2017r. 
 • Wigilia w przedszkolu - grudzień 2017r.
 • Spotkania wigiljne z rodzicami w poszczególnych grupach wiekowych - grudzień 2017r.
 • Dzień Babci i Dziadka - styczeń 2018r. 
 • Bal przebierańców - styczeń /luty 2018 r.

WIOSNA - LATO 2017/2018

 • Obchody I-go Dnia Wiosny - marzec 2018r.
 • Zajęcia otwarte dla rodziców - kwiecień/maj 2018 r.
 • Wycieczka dla wszystkich przedszkolaków - maj/czerwiec 2018r. 
 • Wycieczka dla absolwentów z rodzicami - maj/czerwiec 2018 r.
 • Święto Rodziny - piknik w ogrodzie przedszkolnym - czerwiec 2018r.
 • Pożegnanie starszaków - czerwiec 2018r.

__________________________________________________________________

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2016/2017

Katecheza
Zajęcia są nieodpłatne. Dzieci biorą w nich udział za zgodą rodziców. Odbywają się one dwa razy w tygodniu.

Zajęcia prowadzi katechetka - mgr teologii, Justyna Jenszczok

Zajęcie w ramach pomocy psychologicznej
Zajęcia powyższe prowadzi się z dziećmi, które posiadają opinię z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. W czasie tychże zajęć nauczyciele zgodnie z zaleceniami zespołu orzekającego z Poradni Pedagogicznej pracują z dzieckiem min. nad: 

 • usprawnianiem, korygowaniem i kompensowaniem zaburzonych funkcji dziecka oraz wspomaganiem rozwoju jego zdolności i zainteresowań
 • rozbudzaniem zainteresowań poznawczych
 • kształtowaniem umiejętności umożliwiających zdobywanie wiedzy takich jak słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie, liczenie, obserwowanie, odtwarzanie
 • uwrażliwianiem na piękno przyrody
 • stymulowaniem i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych
 • doskonaleniem umiejętności grafomotorycznych oraz sprawności fizycznej
 • wyrabianiem motywacji do przezwyciężania trudności poprzez nagradzanie najmniejszych sukcesów
 • doskonaleniem mowy

Zajęcia w ramach pomocy psychologicznej obejmują:

 • zajęcia wczesnego wspomagania
 • terapię logopedyczną
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia powyższe prowadzą:

 • mgr Alicja Jandziol - oligofrenopedagog
 • mgr Agnieszka Furman - terapeuta pedagogiczny
 • mgr Monika Dyszy - logopeda