bip - biluletyn informacji publicznej rodo
Nasze dzieci » "Biedronki"

  Miesiąc CZERWIEC

Tematyka kompleksowa:

 1. Dziecięce przyjaźnie,
 2. Na naszym podwórku,
 3. Nadszedł czas wakacji,
 4. Bezpieczne wakacje.

Cele szczegółowe – dziecko:

 • uważnie słucha wiersza i wypowiada się na temat jego treści,
 • dzieli nazwy obrazków na głoski,
 • wymienia cechy przyjaciela,
 • opowiada historyjki przedstawione na obrazkach,
 • wymienia nazwy przedmiotów potrzebnych podczas wakacyjnych wędrówek,
 • rozpoznaje i nazywa różne pojazdy,
 • śpiewa piosenkę i tworzy do niej akompaniament na instrumentach perkusyjnych,
 • reaguje określonym ruchem na polecenia nauczyciela,
 • wystukuje rytm piosenki,
 • prawidłowo posługuje się liczebnikami – głównymi, porządkowymi; tworzy zbiory według określonej cechy,
 • prawidłowo przelicza elementy; dodaje i odejmuje na konkretach,
 • dodaje i odejmuje w zakresie 10,
 • odróżnia kulę od koła,
 • rysuje plan swojego podwórka,
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowyh,
 • zna podstawowe zasady bezpieczeństwa w górach, nad morzem, w lesie,
 • zna numery alarmowe 112, 999, 998, 997

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje