bip - biluletyn informacji publicznej
Nasze dzieci » "Biedronki"

Miesiąc KWIECIEŃ

Tematyka kompleksowa:

  1. Wiosna i Wielkanoc – podsumowanie wiadomości.
  2. W świecie zwierząt
  3. Wiosna na wsi
  4. Dbamy o ziemię

 

Cele operacyjne – dziecko:

- poznaje warunki niezbędne do rozwoju zwierząt

- dostrzega różnice w budowie zwierząt

- nazywa domy zwierząt, sposobów poruszania się i odżywiania

- poznaje znaczenie hodowli zwierząt dla ludzi

- poznaje zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach,

- poznaje zasady ochrony środowiska w tym nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew, wyrzucanie śmieci do kosza, sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi, sadzenie drzew, kwiatów i dbanie o nie, niedeptanie trawników, klombów z kwiatami, szanowanie wody, niemarnowanie jej

- poznaje i wyjaśnia, co znaczą określenia: kwiaty chronione, zwierzęta chronione

- rozpoznaje cyfr w zakresie 0 -9

- dodaje i odejmuje w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

- wykonuje ćwiczenia w porównywaniu schematu własnego ciała ze schematem ciała innej osoby

- rozwiązuje zadania tekstowe na temat znanych dzieciom sytuacji

- klasyfikuje przedmioty pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych

- rozpoznaje liter drukowane i pisane, małe i wielkie

- próbuje pisać znaki literopodobne oraz litery

- podejmuje próby czytania wyrazów o prostej budowie fonetycznej, krótkich tekstów ze zrozumieniem