bip - biluletyn informacji publicznej
Nasze dzieci » "Biedronki"

Miesiąc WRZESIEŃ

 Tematyka kompleksowa:

 1. W przedszkolu
 2. Znowu w przedszkolu
 3. Moja droga do przedszkola
 4. Nadeszła jesień

Cele operacyjne – dziecko:

 • wypowiada się na swój temat
 • wymienia nazwy pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu
 • rozpoznaje swój znaczek rozpoznawczy
 • dzieli nazwy obrazków na sylaby
 • nazywa różne stany emocjonalne
 • przestrzega kodeksu przedszkolaka
 • nazywa poszczególne części ciała
 • śpiewa piosenki