bip - biluletyn informacji publicznej
Nasze dzieci » "Jagódki"

Miesiąc WRZESIEŃ

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. Temat tygodnia: Nasza grupa
 2. Temat tygodnia: Jestem przedszkolakiem
 3. Temat tygodnia: Uliczne sygnały
 4. Tematyka tygodnia: Nadeszła jesień

Dziecko:

 • nazywa kąciki zainteresowań; wie, jak z nich korzystać,
 • rozpoznaje i nazywa bohaterów książki i kart pracy,
 • wskazuje u siebie wymienione części ciała,
 • przestrzega ustalonych umów,
 • wie, przy jakim kolorze świateł sygnalizacji świetlnej przechodzi się przez ulicę,
 • wie, jak zachowywać się na ulicy,
 • wycina wzdłuż linii pionowych i poziomych,
 • wymienia oznaki jesieni,
 • stosuje słowa: na, przed, za, nad, obok