bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog koordynator-dostepnosci
Nasze dzieci » "Gromadka Puchatka"

Tematyka i cele w grupie "Gromadka Puchatka" w maju:

 

 Tematyka kompleksowa:

 1. JESTEM KULTURALNY
 2. KSIĄŻKA – MÓJ PRZYJACIEL
 3. BAJKI, BAŚNIE LEGENDY
 4. RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA
 5. JA I MOI BLISCY

Cele operacyjne -dziecko:

    

   - wskazuje wymienione przez nauczyciela części ciała

-     dokładnie myje i wyciera dłonie;

-     samodzielnie załatwia potrzeby fizjologiczne;

-     słucha opowiadania czytanego przez N.;

-     odpowiada na pytania N. dotyczące treści opowiadania;

-     wyjaśnia co to znaczy „być mądrym”;

-     opowiada (na podstawie ilustracji), jak należy się zachować w bibliotece;

-     przykleja naklejki przy określonych przedmiotach;

-     wykonuje polecenie N., wskazuje wymieniane części ciała;

-     uczestniczy w zabawach bieżnych, przestrzega reguł zabawy;

-     wykonuje sowę wg instrukcji N.;

-     manipuluje wskazanym przez N. przedmiotem, rozumie określenia: na, pod, obok itp.

-     rozwiązuje zagadkę słowną;

-     opisuje wygląd różnych sów;

-     wyjaśnia, dlaczego sowa uważana jest za symbol mądrości;

-     naśladuje „pohukiwanie” sowy;

-     nawiązuje relacje z rówieśnikami, szanuje ich odmienność;

-     porządkuje salę po zakończonej zabawie, zgodnie współpracując z innymi przedszkolakami;

-     używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania;

-     recytuje  rymowankę, dzieli na sylaby tytuły różnych bajek;

-     uważnie słucha piosenki, powtarza za N. jej słowa, naśladując przewracanie kartek w książce;

-     odpowiada na pytania dotyczące treści piosenki;

-     opowiada o tym, z kim czyta w domu i jakie lubi książki;

-     rozwiązuje zagadkę, podaje pierwszą sylabę swojego imienia;

-     naśladuje ruchem zachowanie różnych postaci z bajek;

-     opisuje wygląd dwóch różnych książek;

-     rysuje kontur książki po śladzie;

-     tworzy okładkę pasująca do książki o kocie, wykorzystując nalepki i kredki;

-     koloruje obrazki książek według instrukcji;

-     rysuje na chodniku kredą książki, szanuje pracę swoich kolegów/ koleżanek;

-     przelicza strony w różnych książkach, porównuje ich liczbę;

-     układa dowolne przedmioty w kolejności od największego do najmniejszego, stosuje określenia: mały, średni, duży;

-     ogląda i opisuje wygląd różnych książek zawierających nuty;

-     opisuje wygląd różnych nut;

-     słucha uważnie piosenki, opisuje jej nastrój, odpowiada na pytania dotyczące jej treści;

-     wsłuchuje się w otoczenie, wskazuje źródło słyszanych dźwięków;

-     naśladuje sposób poruszania się różnych zwierząt;

-     gra na instrumentach perkusyjnych ze zmienną  dynamiką (głośno – cicho);

-     otacza pętlą przedmioty, które powstają z drewna, przelicza obrazki;

-     opisuje wygląd różnych książek z elementami sensorycznymi, nazywa swoje odczucia zmysłowe;

-     wykleja wzór określonym materiałem, zgodnie współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania pracy;

-     opowiada treść wybranej książki, stara się budować zrozumiałą pod względem językowym wypowiedź;

-     słucha opowiadania N. o pierwszych książkach i sposobie zapisu informacji;

-     bawi się w tatr, wykorzystując papierowe sylwety;

-     układa matematyczne rytmy z dowolnych przedmiotów;

-     uczestniczy w dyskusji, wyjaśnia jak można dbać o książki;

-     rozpoznaje bajowe postacie, podaje tytuły bajek z których pochodzą;

-     segreguje obrazki bajkowych bohaterów (na złe i dobre postacie), kierując się emocjami, które w nim wywołują;

-     opisuje fragmenty słyszanej muzyki, nazywając uczucia, które w nim wywołuje;

-     ogląda okładki różnych książek, opisuje ich wygląd;

-     uważnie słucha poleceń N., sprawnie łapie piłkę i celnie ją odrzuca;

-     wymyśla wyrazy pochodne do podanego słowa;

-     podaje przeciwieństwa do usłyszanych zwrotów;

-     opowiada o swojej rodzinie  (określa liczbę jej członków, mówi, co lubi robić z mamą, a co z tatą…);

-     stosuje zasady bezpiecznej i kulturalnej zabawy;

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje