bip - biluletyn informacji publicznej
Aktualności » My piszemy

APEL TWOJEGO DZIECKA

Szanuj mnie, żebym szanował innych
Wybaczaj, żebym umiał wybaczać
Słuchaj, żebym umiał słuchać
Nie bij, żebym nie bił
Nie poniżaj, żebym nie poniżał
Rozmawiaj ze mną, żebym umiał rozmawiać
Nie wyśmiewaj! Nie obrażaj! Nie lekceważ!
Kochaj mnie, żebym umiał kochać
Uczę się przecież życia od Ciebie!


Kategoria: My piszemy
Data dodania: 20.09.2015, 22:34, dodał(a): Celina Kozioł

INTEGRACJA NAS WYRÓŻNIA:

Do naszego przedszkola mogą uczęszczać zarówno dzieci pełnosprawne, jak i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Oferujemy pobyt 
w oddziale integracyjnym, rewalidację indywidualną, wczesne wspomaganie rozwoju oraz inne zajęcia specjalistyczne wynikające z opinii i orzeczeń wydanych przez właściwą poradnie psychologiczno – pedagogiczną.


Kategoria: My piszemy
Data dodania: 20.09.2015, 22:29, dodał(a): Celina Kozioł