bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog standardy-ochrony-maloletnich
„Kto ty jesteś? Polak mały”-

„Kto ty jesteś? Polak mały”- wpływ najbliższego środowiska na kształtowanie postaw patriotycznych dzieci.

         Rozwijanie prawidłowych postaw patriotycznych powinno rozpocząć się już od najmłodszych lat. Jednym z podstawowych celów wychowania przedszkolnego jest zadbanie o wszechstronny rozwój dziecka oraz kształtowanie jego osobowości.

Jest to możliwe dzięki, osiągnięciu, stosowaniu odpowiednich metod opartych na aktywności dziecka oraz zainicjowaniu kontaktów z różnymi środowiskami a także współpracą z rodzicami. Kształtowanie postaw patriotycznych jest niezwykle istotnym aspektem w życiu młodego człowieka. Dlatego tak ważne jest środowisko przedszkolne i rodzinne, które ma stanowczy wpływ na rozwój dzieci. Te dwa środowiska przygotowują młodego patriotę m.in. do życia w społeczeństwie, kształtują więzi z krajem ojczystym, a przede wszystkim przygotowują młode pokolenie do pełnienia prawidłowych ról prospołecznych.

W przedszkolu, zaznajomienie dzieci z patriotyzmem, ma miejsce podczas zajęć codziennych, wychowawczo-dydaktycznych. Nauczyciel przekazuje swoją wiedzę poprzez umożliwienie dzieciom kontaktów z ojczyzną, kulturą, czytaną literaturą, jaką są (opowiadania, wiersze, legendy) oraz zaznajomienie z tradycjami.

Lecz zanim dzieci staną się świadome patriotyzmu, trzeba je zaznajomić i odpowiednio przygotować, wyposażyć w odpowiednią wiedzę stosowaną do aktualnego wieku. Rolą przedszkola i rodzica jest zaznajomienie dzieci z poszczególnymi pojęciami, jakimi są m.in.:

a)    Symbole narodowe,

b)    Hymn,

c)    Godło,

d)    Krzyż,

e)    Obyczaje,

f)    Obrzędy, uroczystości,

g)    Muzyką i piosenkami patriotycznymi,

h)    Postaciami historycznymi,

i)     Strojami ludowymi.

Należy, więc zachęcać dzieci do udzielania się, celebrowania i uczestniczenia w różnych ważnych uroczystościach. Można to, bowiem uczynić, wychodząc z dziećmi na marsze, zgromadzenia, uroczystości, spacery, podczas których to dziecko może doświadczyć i przeżyć i poczuć ducha patriotyzmu. A zdobyte przeżycia, emocje pozwolą na poszerzeniu wiedzy na temat otaczającego go świata, zrozumieniu go, gdzie zgromadzone emocje dotyczące kultury stają się wspaniałym przykładem podtrzymywania tożsamości narodowej.

    Należy zaznaczyć, że dzieci uczą się poprzez naśladowanie czynności, które wykonują dorośli. Można również zaznaczyć, że pierwsze zachowania oraz postawy, zdobyte przez dzieci wynoszone zostają z domów rodzinnych. To jak rodzice przekazują wiedzę swoim dzieciom, ma wpływ i znaczenie na jego osobowość i stosunek do świata. W wieku przedszkolnym, Ojczyznę dla dzieci stanowi dom rodzinny, bliskie osoby, zabawki i miejsca. W dalszym toku dorastania oraz z większym poznaniem i wzrostem świadomości staje się nią środowisko lokalne, przedszkole, miejsce zamieszkania. W późniejszym etapie rozwoju i wzrastających możliwości indywidualnych, poznawczych obraz ten wzbogaca się, rozwija, ewoluuje.

         Powinno się, więc pamiętać o pielęgnowaniu w śród dzieci tradycji, zwyczajów narodowych o zapoznaniu z podstawowymi czynnikami, miejscami pamięci narodowej, pamiątkami, które stanowią wartość patriotyczną i symboliczną. Istotne jest również wyrabianie u dzieci szacunku do innych, historii oraz dostrzeżenia piękna przyrody ojczystej oraz kultury polskiej.

Opracowanie: Agata Felusz

Bibliografia:

 1. Bulera M., Żuchelkowska K.: Ukochany Kraj, umiłowany kraj, Wychowanie patriotyczne w przedszkolu, Bydgoszcz 1996.
 2. Jakubowski J. Z.: Dokąd i skąd idziemy, Warszawa 1997.
 3. Jundził I.: O wychowaniu patriotycznym dzieci, Warszawa 1975.
 4. Kąkol M.: Specyfika wychowania patriotycznego dzieci w wieku przedszkolnym w: Wychowanie w Przedszkolu nr 11, Warszawa 1985.
 5. Sawicka A.: Z problematyki wychowania patriotycznego w przedszkolu, Warszawa 1980

Kategoria: My piszemy
Data dodania: 12.11.2018, 13:38, dodał(a): Celina

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje