bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog standardy-ochrony-maloletnich
Deklaracja dostępności

Deklaracja o dostępności serwisu
Przedszkole nr 2 w Radzionkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o dostępności ma zastosowanie do strony
internetowej  www.przedszkole2.radzionkow.pl
 
Data publikacji strony internetowej: 10-03-2022
Data sporządzenia deklaracji: 10-03-2022
Data ostatniej dużej aktualizacji: 
 
Stan dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych
poniżej.

 • W filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Wynika to z braku możliwości
  technicznych oraz charakteru i specyfiki pokazywanych filmów. 
 • Część opublikowanych na stronie dokumentów może być niedostępna cyfrowo. Ze względu
  na pochodzenie od różnych podmiotów mamy ograniczone możliwości ich edycji.
 • Część opublikowanych na stronie dokumentów ma charakter archiwalny i jest wykluczona z
  przepisów ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 10.03.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny
przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności
cyfrowej. Zgłoś to do Ilona Tomczyk przedszkole2radzionkow@gmail.com lub telefonicznie - 32 286
65 32

 • W zgłoszeniu podaj:
  swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego
otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy
termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w
alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego
zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Miejskiego
w Radzionkowie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością
cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 2 w Radzionkowie, plac Jana Pawła II nr 6, 41-922 Radzionków 

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście od placu Jana Pawła II nr 6, które nie jest wolne od barier w
  przestrzeni komunikacyjnej poziomej i pionowej.
 2. Podmiot nie posiada dostępu, środków technicznych lub rozwiązań architektonicznych do
  wszystkich pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnością 
 3. W budynku brak jest możliwości technicznych na informację wizualną i dotykową lub głosową o
  rozmieszczeniu pomieszczeń.
 4. Podmiot zapewnia możliwość wstępu do budynku dla osoby z psem asystującym.
 5. Podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji.
 6. Budynek posiada proste rozwiązania architektoniczne, jeden z budynków jest częściowo przystosowany do wjazdu i poruszania się osób niepełnosprawnych na parterze, ciągi komunikacyjne są bez progów.

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje