bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog standardy-ochrony-maloletnich
Zajęcie pt. Skąd się bierze smog?

Fotorelacja z zajęcia

http://www.przedszkole2.radzionkow.pl/galeria-zdjec-galeria-1362

_____________________________________________________________________

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
Miejsce: Przedszkole nr 2 w Radzionkowie
Grupa: 4 – latki
Autor: mgr Anna Kandora
Temat zajęć: Skąd się bierze smog?
Cel ogólny: Zapoznanie ze zjawiskiem powstawania smogu.
Cele szczegółowe, dziecko:
- wie skąd się bierze smog
- rozumie potrzebę dbania o środowisko
- zna kolory oznaczające Indeks Jakości Powietrza
- obserwuje doświadczenie i wnioskuje
Metody – doświadczenie, obserwacja, opowiadanie, zabawa ruchowa, praca plastyczna
Formy – grupowa
Środki dydaktyczne:
- ilustracje do bajki „Chory domek” (domek, biały dym, czarny dym, śmieci, słońce), plakat „Co zanieczyszcza powietrze (spaliny samochodów, kominy domów, kominy fabryk), dwa słoiki (z narysowanymi domkami markerem, po 1l każdy), kartki w kolorach oznaczeń jakości powietrza (zielony, żółty/pomarańczowy, czerwony), chusta animacyjna lub inny duży kawałek materiały, dwa czarne worki (jeden ze śmieciami, drugi z zielonymi wyciętymi wcześniej liśćmi)
Przebieg:
1. Etap wstępny
a) Nauczyciel rozmawia z dziećmi na temat powietrza: Co nas otacza? Co jest wszędzie, czego nie widać? Czy i komu jest potrzebne? Dzieci formułują swobodne wypowiedzi.
Wyjaśnienie dzieciom, co to jest powietrze i jakie są jego właściwości.
b) Doświadczenie na istnienie powietrza w człowieku:
Dzieci siedzą skrzyżnie, głęboko oddychają, nabierają powietrze i zatykają nos i usta (wstrzymanie oddychania), a następnie wypuszczają powietrze.
Wniosek: W człowieku jest powietrze, jest ono potrzebne do oddychania.
2. Etap główny
a) Nauczyciel opowiada bajkę „Zielony domek” ilustrując ją obrazkami
b) Rozmowa n. t. wysłuchanego tekstu: dlaczego dym był czarny, jaki powietrzem lepiej się oddycha, czystym czy zanieczyszczonym? Co jeszcze zanieczyszcza powietrze? Swobodne wypowiedzi dzieci.
Podsumowanie: Zanieczyszczenia tworzą smog. (plakat)
c) Zanieczyszczone powietrze - doświadczenie ze słoikiem.
Przypomnienie zasad bezpieczeństwa.
Na wieczku od słoika zapalamy kolorową gazetę, trzymamy słoik nad, tak aby dym do niego wpadał, po chwili szczelnie zakręcamy słoik. W słoiku zostaje dym. Obserwacja słoika i porównywanie go z czystym słoikiem. Wyciągnięcie wniosku: podobnie jest ze smogiem – wisi nad miastem.
Po jakimś czasie nauczyciel odkręca słoik, dzieci nadal czują dymiący zapach.
d) Kiedy możemy wyjść na spacer?
Rozmowa n. t. miejsca w przedszkolu, gdzie sprawdzamy jakość powietrza i jakie tam są kolory? (Indeks jakości powietrza Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, który służy do oznaczania czystości/jakości powietrza)
e) Idziemy na spacerek ? – zabawa ruchowa
Dzieci swobodnie spacerują po sali. Kiedy pojawi się kartka zielona, naśladują zabawy, które wykonują, będąc na placu zabaw. Kiedy pojawi się kartka żółta/ pomarańczowa, dzieci dobierają się w pary i spokojnie spacerują po sali. Gdy pojawi się kartka koloru czerwonego, dzieci zatrzymują się i siadają w siadzie skrzyżnym, są smutne.
f) Czarowanie
Nauczyciel zawiesza na tablicy sylwetę drzewa bez liści.
Uprzednio zebrany worek śmieci umieszczamy pod chustą animacyjną i w rytm melodii dzieci unoszą i opuszczają chustę. Prosi dzieci o zamknięcie oczu i zaczarowanie złego worka ze śmieciami w coś dobrego dla środowiska, używając zaklęcia. W międzyczasie nauczyciel zamienia worek śmieci na pełen zielonych liści i po jego rozpakowaniu dzieci dekorują listkami przygotowaną wcześniej sylwetę drzewa.
3. Etap końcowy
a) Co jest dobre dla środowiska?
Każde dziecko otrzymuje dwa emblematy: uśmiechniętą i smutną buźkę.
Nauczyciel podaje stwierdzenia dotyczące przyrody, dzieci podnoszą do góry odpowiedni emblemat w zależności od tego, czy coś służy czy szkodzi środowisku.
• spaliny z samochodów
• filtry na kominach
• spalanie śmieci
 jazda na rowerze zamiast samochodu
 sadzenie drzew
b) Zabawa ruchowa „Rowerek”
Dzieci kładą się na plecach, unoszą nogi do góry, utrzymując kąt prosty i wykonują krążenia naprzemienne, naśladując jazdę na rowerze.
4. Podsumowanie
Nauczyciel czyta wiersz pt. „Apel do smogowiczów”, pokazując gesty lub ruchy odpowiadające treści utworu. Dzieci naśladują ruchy nauczyciela.
5. Komentarz nauczyciela:
Należy zachować wszelkie środki ostrożności podczas wykonywania doświadczenia. Scenariusz może być dowolnie modyfikowany, w zależności od wieku dzieci oraz placówki, w której będzie przeprowadzane zajęcie.
Załącznik 1
Bajka „Zielony domek”
W pewnym mieście stał sobie mały, zielony domek z czerwonym kominem. Pewnego dnia mieszkańcy domku chcieli się ogrzać i rozpalili w piecu ogień, używając rzeczy, które wpadły im w ręce, a były to śmieci, gumowe opony, stare zabawki… Z komina zaczął unosić się czarny, duszący dym, który natychmiast było czuć w całym mieście. Wszyscy mieszkańcy kaszleli i szczypały ich oczy. I tak było codziennie, aż do momentu, kiedy piec przestał działać. Wezwano kominiarza, który sprawdził i bardzo dokładnie zobaczył piec i komin. Ogromnie się zmartwił, gdy zobaczył, czym mieszkańcy zielonego domku w nim palili. Wystawił nakaz natychmiastowego wyczyszczenia pieca i zakaz spalania śmieci, a w kominie założenia filtra. Piec udało się naprawić, a w okolicy znów z daleka było widać piękny, zielony domek z czerwonym kominem oraz uśmiechniętych ludzi nad którymi świeciło słońce i unosił się biały dym.
Załącznik nr 2
Wiersz pt. „Apel do smogowiczów”
To jest wierszyk o zjawisku,
co trującym zwie się smogiem.
Możesz spotkać go w swym mieście,
koło domu, tuż za rogiem.
SMOG pojawia się, gdy palisz
w piecu każdy rodzaj śmieci.
Spalinami od pojazdów
trujesz swoje, małe dzieci!
HEJ, CZŁOWIEKU!
BĄDŹ ROZSĄDNY!
Więcej chadzaj na spacery,
nie pal w piecu byle czego,
wsiadaj częściej na rowery.
Gdy wysłuchasz mnie, małego,
to zrozumiesz to i owo.
Matkę Ziemię i jej dzieci,
która woła, żyjcie zdrowo!
Bibliografia:
Źródło: Zbiór pomocy dydaktycznych do profilaktycznego programu ekologicznego „Czy to SmoK, czy SmoG?” dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Program opracowany w Przedszkolu nr 43 „ U Krecika Szybownika” w Bydgoszczy.
Inspiracja do bajki „Zielony domek” – źródło: Scenariusz NIE dla smogu! Librus Synergia

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
  2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
  3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
  4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
  5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
  8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
  9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje