bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog koordynator-dostepnosci
Czasowe ograniczenia #zostańwdomu

Szanowni Rodzice

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłuża się czasowe ograniczenie funkcjonowania Przedszkola od  27 kwietnia 2020 do 24 maja 2020.

Nauczyciele będą kontynuować  kształcenie na odległość ze szczególnym zwróceniem uwagi na: równomierne obciążanie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, dostosowanie materiału do możliwości psychofizycznych dziecka.

Podstawa programowa będzie realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zaproponowanych  przez wychowawcę.

Kontakty z nauczycielami  odbywają się za pomocą grupowego facebooka, poprzez grupowe maile oraz w inny sposób wspólnie uzgodniony z wychowawcą.

 Kontakt z dyrektorem poprzez pocztę elektroniczną: przedszkole2radzionkow@gmail.com

Uprzejmie prosi się rodziców o informacje zwrotne dotyczące ,,domowego przedszkola” i  postępów dzieci poprzez zdjęcia, filmiki, krótkie informacje o postępach i sukcesach dzieci, które za Państwa zgodą umieszczane będą w galerii  naszej strony internetowej w zakładce:  ,,Jacy? Na cacy!!! Tu są zdalni przedszkolacy.”

Życzę zdrowia
Dbajcie o siebie i dzieci - Zostańcie w Domu
Ilona Tomczyk


Kategoria: My piszemy
Data dodania: 26.03.2020, 19:29, dodał(a): Administrator

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
  2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
  3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
  4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
  5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
  8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
  9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje