Oferty pracy

Informacja o naborze na wolne stanowiska pracy

Zgodnie z Procedurą rekrutacji pracowników w dniu 17.08.2018r. komisja rekrutacyjna dokonała analizy ofert. Spośród 5 ofert pracowników obsługowych wyłoniono kandydatów, którzy spełniają wymagania.

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Traci moc ogłoszenie naboru na wolne stanowiska pracy.


Opublikował: Dawid Tomczyk
Publikacja dnia: 21.08.2018
Podpisał: Ilona Tomczyk
Dokument z dnia: 16.02.2018
Dokument oglądany razy: 3732
24.01.2021 // przedszkole2.radzionkow.pl/bip